B. Braun Avitum darbuotojų profesinių įgūdžių tobulinimas

Projekto tikslas – sustiprinti B. Braun Avitum darbuotojų profesinius gebėjimus dializės srityje. Projekto įgyvendinimo metu sustiprintos funkcinės darbuotojų žinios leis pagerinti įmonės kuriamų paslaugų kokybę, sudarys sąlygas darbuotojų ekspertinės kompetencijos augimui, tai sudarys sąlygas darbuotojams gauti aukštesnį atlygį, įmonei atsivers papildomos galimybės naujų paslaugų plėtrai. Projekto metu planuojama apmokyti 75 įmonės darbuotojus.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projekto Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0004.

 

Projektas įgyvendinamas 2017/08/08– 2020/09/25