Informacija bendro pobūdžio klausimais Telefonais (8 5) 212 0000 ir 8 700 88 888 (skambinant iš užsienio +370 5 2364114) bei el. paštu info@vlk.lt gyventojams teikiama informacija apie:  

Draustumą privalomuoju sveikatos draudimu;

Draudžiamųjų kategorijas;

Draudimo įmokas;

Europos sveikatos draudimo korteles;

E formas (E 104);

Medicininę reabilitaciją;

Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimą ir kompensavimą;

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir apmokėjimą;

Dantų protezavimo tvarką;

Prevencines programas;

Asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir jų teikiamas paslaugas;

Apie prisirašymą pirminės sveikatos priežiūros įstaigose;

Akinių lęšių įsigijimo išlaidų kompensavimą;

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimą.

Konfidencialios informacijos teikimas.

Informacija apie asmens duomenis, kurios slaptumą ligonių kasos privalo užtikrinti, teikiama tik atvykus į Gyventojų aptarnavimo skyrių priklausančiai pagal gyvenimo vietą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi asmens atstovas – jo asmens tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus) arba pateikus (atsiuntus) pasirašytą prašymą.

Gyventojų aptarnavimo skyriai.

Šaltinis: www.vilniaustlk.lt